Ďaľšia ponuka:

Novinky:

 • 12.12.2020

  Aktualizácia spevníka s pridaním pesničiek a prečíslovaním strán. Viac v časti spevníka.

 • 24.1.2020

  Aktualizácia vzhľadu.

 • 14.1.2020

  V časti spevníka pridaná časť odkazov na iné(cudzie) spevníky na internete. A v časti nôt na Veľkú Noc pridaná jedna pieseň na Kvetnú Nedeľu.

 • 12.2.2019

  Aktualizácia vzhľadu stránky.

 • 20.2.2018

  Aktualizácia spevníka a príloh pre Veľkú Noc.

Some placeholder content for the collapse component. This panel is hidden by default but revealed when the user activates the relevant trigger.

Spevník aby bolo z čoho spievať

6.3.2018
SpevníkSpevník

Na tomto mieste bude pravidelne aktualizovaný a nepretržite dopĺňaný zoznam piesní, ktoré bude zbor spievať na sv. omšiach. Momentálne je k dispozícii verzia kompletného spevníka pre gitaru t.j. aj s akordmi. S určitosťou možno povedať, že je tam kopec chýb, keďže prevedenie pesničiek sa často mení. Takže ak nejakú chybu nájdete, opravte si ju a neposielajte nám avíza. Ak niečo nájdeme, opravíme to.

„17.10.2023 – Zverejnená posledná aktualizácia spevníka.“

Čo je nové v spevníku

17.10.2023

Doplnenie pesničiek a autorov k niektorým piesňam.

13.12.2020

Dnešným dňom došlo opätovne a dúfam, že už definitívne, k prečíslovaniu strán spevníka. Stalo sa to z dôvodu, že sa pomaly ale isto predlžuje obsah a za chvíľu už skočí na tretiu stranu…

Doplnená pesnička: Nad celou zemou; Otvorte brány dokorán; Ajhľa, Spasiteľ príde; Zohni kolená (str. 51 a 52). Opravy preklepov a doplnenie autorov niektorých pesničiek.

20.09.2020

Doplnená detská pesnička: Desať prikázaní.

14.06.2020

Oprava preklepov a doplnenie autorov k niektorým pesničkám.

Staršie zmeny spevníka sú nižšie.

>>> viac

17.12.2019

Oprava preklepov a doplnenie autorov k niektorým pesničkám

2018

Pridaná strana 53. s pesničkami: Náš Boh; Tvoja Láska dvíha ma; Aj na cestách zlých. Veľká aktualizácia spevníka s mnohými zmenami. Hlavné zmeny sa dotýkajú hudobníkov, kde je prerobený prakticky celý spevník. Spevákov sa týkajú len strany: Obsah, 26, 28, 35, 40, 45, 49, 50.

Podrobné zmeny nájdete tu:

 • Pridané vysvetlivky k akordom.
 • Str. 1. – Hosana – oprava akordov po zvýšení.
 • Str. 1. – Ježiš je víťaz – doplnené značky akordov pri opakovaní
 • Str. 2. – Ježiš je víťaz – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 1.- 50. – Odstránené už nepotrebné čísla rytmov.
 • Str. 4. – Skrytý Kráľ – oprava popisu.
 • Str. 5. – Pane môj prichádzam dnes; Spievajte Pánovi všetky národy – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 6. – Kristus medzi nami – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 7. – Velebiť Ťa budem Pane – oprava akordov po zvýšení.
 • Str. 8. – Zídení – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 9. – Tvoj ľud pred Tebou – doplnené značky akordov pri opakovaní a opravený text
 • Str. 9. – Otvárajte brány hradieb – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 14. – Ja v srdci svetlo mám; Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 14. – Boh je tak blízko nás – opravené akordy.
 • Str. 16. – Víťaz ľudských sĺz – oprava akordov po zvýšení.
 • Str. 17. – Krásna Mária, Pod krížom stála a plakala – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 19. – Sing halleluja – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 20. – A znova hľadím na kríž – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 21. – Pán vyvýšený; Imanuel – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 22. – Pristúpme, chváľme ho – pridané alternatívne akordy.
 • Str. 23. – Eucharistia – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 24. – Otče, Ťa chválim; Dobrorečíme Ti, Bože – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 25. – Kto verí našej správe – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 26. – Nahradené: Pane, zmiluj sa ⇒ Bože dobrý, Otče láskavý; Glória ⇒ Chlieb, ktorý sa premieňa; Baránok Boží ⇒ On je kráľov Kráľ;Pridané: Pozri ako mení ma Ježiš; Moja sila a chvála je Pán
 • Str. 27. – Ťažká je cesta na golgotu – Transformácia akordov. Toto sú dni Eliáša – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 28. – Chlieb a víno prinášame – pridaná sloha.
 • Str. 29. – On vstal z mŕtvych; Svieť svetlo tmám – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 30. – Diamant – transpozícia a pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 31. – Krížová cesta – Bol si tam – doplnené a opravené akordy.
 • Str. 32. – Za neznámymi tvárami – oprava akordov. Cestou s nami – transpozícia a pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 34. – Si ako slnko – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 35. – Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu – presunuté na str. 49; Môj Ježiš – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 37. – Nebesia – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 40. – Pane, Bože, Tebe spievam – pridaná.
 • Str. 41. – Nádherný Boh – pridané akordy originálnej tóniny.
 • Str. 45. – Keď sa raz Pán – transponované. Aleluja, šaba-laba-labambam – pridané akordy originálnej tóniny. Emanuel – oprava akordov. Aleluja, šaba-laba-labambam – presun na str. 49. – Môjmu Bohu, Kráľovi; Je stále prítomná – pridané.
 • Str. 49. – Do tmy na svet – transponované. Eucharistická modlitba – detská „cez rok“ – presun do lit. spevníka. Otče, ktorý bývaš nad nami; Otče náš – vypustené.
 • Str. 50. – Srdce chvály; Len v Kristovi; Môj Boh, vďaka Tebe dýcham – pridané.

2016

Aktualizácia akordov: S láskou Kristovou; Hosana, hosana; Spievajte Pánovi všetky národy; Pane, málo mám ťa rád; Zídený; Otvárajte brány hradieb; Nech ten chrám; Zostaňte tu a bdejte; Raz prišlo Dieťa; Z capka kožku zoblečieme; Ja v srdci svetlo mám; Krásna Mária; Pod krížom stála a plakala; Prijmi tieto naše dary; Imanuel; Pokloňme sa teraz pred Kráľom; Ťažká je cesta na golgotu; Oprava chýb v textoch: A znova hľadím na kríž; Pane zmiluj sa Pridané pesničky: Tak preber sa; Kto je pre mňa Ježiš; Rozhodol som sa ísť za Ježišom; Ty si Pánom, Ty si Kráľom; Duch a nevesta; Boh je láska; Do tmy na svet; Dávam všetko; Otče, ktorý bývaš nad nami; Eucharistická modlitba – detská „cez rok“

2015

Pridané pesničky: Prišla radosť, Učeníci, Keď vchádzam do Tvojho chrámu, Smieme kráčať(str.46–47), Keď sa raz Pán, Aleluja, šaba-laba-labambam(str.45), Láskavá Panna, Máš v duši pieseň, Každý deň(str.46), Emanuel(str.45).

2014

Pridané pesničky: Svätý – Saleziáni(str.26), Chcem oslavovať svojho Pána; Náš Pán, on je kráľov Kráľ; Abba Otče; Ježiš Ty si ma poznal; Slnko Kristovej Lásky; Ježiš nám povedal;Svet sa nás týka; Ty si mi Lásku dal.

2012

Opravené chyby v pesničkách: šťastie(str.15); Kto verí, Viem, že čosi(str.25); Veľký Pán, Svieť svetlo(str.29); Kedy jasna, Radujme sa(str.30); Kríž je znakom, Aj keď ťa nevidím(str.35); Dotkni sa mojich očí(str.42). Pridané pesničky: Agnus Dei(str.26), Prehltnutý; Duchu svätý príď, Na zem padol, Všetko má svoj čas.

2011

Opravené chyby v pesničkách: Pane môj(str.5); Zídení(str.8); Matka lásky(str.17); Zvelebený(str.18); Dobrorečíme(str­.24); Kráľovský titul(str.28); Boh ťa miluje(str.40); Či si veľký(str.40). Pridané pesničky: Nádherný Boh; Ó, Pane; Dotkni sa mojich očí.

2009

Opravené chyby v pesničkách: Stálou Láskou(str.1); Daj Boh šťastia(str.13); Zmŕtvychvstalý(str 38); Kríž je znakom spásy(str.35); Srdce veľké nám daj(str.23); Môj Ježiš(str.35). Pridané pesničky: Pieseň chvály spievať túžim; Láska Ty nám vravíš; a detské: Boh ľúbi ma; Tancujem spievam si; Či si veľký; Boh ťa miluje; Krok sem krok tam; Pieseň pre Michaelu a detské: Si môj Pán; Ku koncu chýli sa deň.

2008

Opravené chyby v pesničkách: Si pri mne blízko(str.8); Prosím premeň ma(str.19); Ja v Kristu dôveru mám(str.22); Vyznanie(str.23); Alleluja(str.26); Bol si tam(str.31); Cestou s nami(str.32); Zákon života(str.34); Aj keď ťa nevidím, Kríž je znakom spásy(str.35);. Pridané pesničky: Salve regina; Ja viem pomoc príde…, Salvator mundi, Zmŕtvychvstalý, Bez hluku..

Spevník - ECHO

Veľký spevník nášho zboru v pdf (posledná aktualizácia 17.10.2023)

Názov Popis Akcia
Spevník - ECHO Veľký spevník nášho zboru v pdf (posledná aktualizácia 17.10.2023)