Oznamy

Ikonka Rodinná omša 25.11.2018

Platí do: 25.11.2018 Zverejnené: 5.11.2018

Pán farár chce každý mesiac venovať jednu nedeľnú omšu o 11:00 rodinám – rodičom. A aj príhovor na nej bude pre rodičov. A aby sme úplne nezabudli spievať a sa stretať tak:

   Vás Všetkých srdečne pozývam na rodinnú omšu.

Stretneme sa o 09:30 pod kostolom.

Skúste, prosím, navrhnúť čo by sme spievali.

Peter VOJTECH

Ikonka Omša odovzdania Betlehemského svetla skautom z PL

Platí do: 16.12.2018 Zverejnené: 5.11.2018

Bol som oslovený skautmi, či by sme nechceli v spolupráci s nimi zaspievať na omši vo Svite pri odovzdávaní Betlehemského svetla skautom z Poľska.

   Týmto Vás chcem na túto akciu srdečne pozvať.

Kde: Kostol sv. Jozefa, robotníka vo Svite.

Kedy: 16.12.2018 čas ešte bude upresnený. 

Čo budeme spievať ako aj poradie piesní bude postupne upresnené. Ale každý návrh je vítaný. 

Viacej informáií o tomto podujatí nájdete aj na stránke:

Peter VOJTECH