Po dlhom čase sme spievali na omši ako zbor. Čo nemohlo ostať bez zdokumentovania.

Komentáre: