Môžeme si pridať ďaľšie miesto na mape, ktoré sme navštívili s naším zborom.

Komentáre: