Spomienka na jednu svadbu na ktorej sme hrali. Pomôžte identifikovať dátum a to koho svadba to bola!

Komentáre: