Toto bola svadba bývalej členky zboru. Význačná bola hlavne pozvaním po svadbe od p. kaplána Roba na „kávu“ do kaviarne Cukor 68 alebo ako to on nazval k susedom.

Komentáre: