Ako je to aj v ozname napísané hrali sme na omši, ktorá bola začiatkom stužkovej slávnosti našich stužkárov z IV.A cirkevného gymnázia P.U.Olivu v Poprade.
Po veľmi dlhom čase sa náš zbor stretol v naozaj mohutnej zostave, hlavne čo sa týka spevu. A nedá mi nespomenúť, že sme dostali pochvalu aj od hlavného celebranta sv. omše, ktorým bol biskup Andrej Imrich. Citujem: … bolo to nenásilné a chutné … 

Komentáre: