SpevníkSpevník

 

Na tomto mieste bude pravidelne aktualizovaný a nepretržite dopĺňaný zoznam piesní, ktoré bude zbor spievať na sv. omšiach. Momentálne je k dispozícii verzia kompletného spevníka pre gitaru t.j. aj s akordami. S určitosťou možno povedať, že je tam kopec chýb, keďže prevedenie pesničiek sa často mení. Takže ak nejakú chybu nájdete, opravte si ju a neposielajte nám avíza. Ak niečo nájdeme, opravíme to.

08.12.2018 – Zverejnená posledná aktualizácia spevníka.

Čo je nové v spevníku

08.12.2018
Pridaná strana 53. s pesničkami: Náš Boh; Tvoja Láska dvíha ma; Aj na cestách zlých.
20.02.2018
Veľká aktualizácia spevníka s mnohými zmenami. Hlavné zmeny sa dotýkajú hudobníkov, kde je prerobený prakticky celý spevník. Spevákov sa týkajú len strany: Obsah, 26, 28, 35, 40, 45, 49, 50.
Podrobné zmeny nájdete tu:
Pridané vysvetlivky k akordom.
Str. 1. – Hosana – oprava akordov po zvýšení.
Str. 1. – Ježiš je víťaz – doplnené značky akordov pri opakovaní
Str. 2. – Ježiš je víťaz – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 1.- 50. – Odstránené už nepotrebné čísla ritmov.
Str. 4. – Skrytý Kráľ – oprava popisu.
Str. 5. – Pane môj prichádzam dnes; Spievajte Pánovi všetky národy – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 6. – Kristus medzi nami – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 7. – Velebiť Ťa budem Pane – oprava akordov po zvýšení.
Str. 8. – Zídení – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 9. – Tvoj ľud pred Tebou  – doplnené značky akordov pri opakovaní a opravený text
Str. 9. – Otvárajte brány hradieb – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 14. – Ja v srdci svetlo mám; Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 14. – Boh je tak blízko nás – opravené akordy.
Str. 16. – Víťaz ľudských sĺz – oprava akordov po zvýšení.
Str. 17. – Krásna Mária, Pod krížom stála a plakala – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 19. – Sing halleluja – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 20. – A znova hľadím na kríž – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 21. – Pán vyvýšený; Imanuel – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 22. – Pristúpme, chváľme ho – pridané alternatívne akordy.
Str. 23. – Eucharistia – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 24. – Otče, Ťa chválim; Dobrorečíme Ti, Bože – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 25. – Kto verí našej správe – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 26. – Nahradené: Pane, zmiluj sa ⇒ Bože dobrý, Otče láskavý; Glória ⇒ Chlieb, ktorý sa premieňa; Baránok Boží ⇒ On je kráľov Kráľ;Pridané: Pozri ako mení ma Ježiš; Moja sila a chvála je Pán
Str. 27. – Ťažká je cesta na golgotu – Transformácia akordov. Toto sú dni Eliáša – pridané akordy originálnej tóniny. 
Str. 28. – Chlieb a víno prinášame – pridaná sloha.
Str. 29. – On vstal z mŕtvych; Svieť svetlo tmám – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 30. – Diamant – transpozícia a pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 31. – Krížová cesta – Bol si tam – doplnené a opravené akordy.
Str. 32. – Za neznámymi tvárami – oprava akordov. Cestou s nami – transpozícia a pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 34. – Si ako slnko – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 35. – Aj keď ťa nevidím, viem, že si tu – presunuté na str. 49; Môj Ježiš – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 37. – Nebesia – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 40. – Pane, Bože, Tebe spievam – pridaná.
Str. 41. – Nádherný Boh – pridané akordy originálnej tóniny.
Str. 45. – Keď sa raz Pán – transponované. Aleluja, šaba-laba-labambam – pridané akordy originálnej tóniny. Emanuel – oprava akordov. Aleluja, šaba-laba-labambam – presun na str. 49. 
Môjmu Bohu, Kráľovi; Je stále prítomná – pridané.
Str. 49. – Do tmy na svet – transponované. Eucharistická modlitba – detská „cez rok“ – presun do lit. spevníka. Otče, ktorý bývaš nad nami; Otče náš – vypustené.
Str. 50. – Srdce chvály; Len v Kristovi; Môj Boh, vďaka Tebe dýcham – pridané.
11.09.2017
Aktualizácia a pridanie zopár drobností.
15.12.2016
Aktualizácia akordov: Str. 1. – S láskou Kristovou; Hosana, hosana; Str. 5. – Spievajte Pánovi všetky národy; Str. 8. – Pane, málo mám ťa rád; Zídený; Str. 9. – Otvárajte brány hradieb Str. 10. – Nech ten chrám; Zostante tu a bdejte; Str. 12. – Raz prišlo Dieťa; Str. 13. – Z capka kožku zoblečieme; Str. 14. – Ja v srdci svetlo mám; Str. 17. – Krásna Mária; Pod krížom stála a plakala; Str. 21. – Prijmi tieto naše dary; Imanuel; Str. 22. – Pokloňme sa teraz pred Kráľom; Str. 27. – Ťažká je cesta na golgotu;
Oprava chýb v textoch: Str. 20. – A znova hľadím na kríž; Str. 26. – Pane zmiluj sa…
Pridané pesničky: Str. 49. – Do tmy na svet; Dávam všetko; Otče, ktorý bývaš nad nami; Eucharistická modlitba – detská „cez rok“
17.03.2016
Pridané pesničky: Tak preber sa; Kto je pre mňa Ježiš; Rozhodol som sa ísť za Ježišom; Ty si Pánom, Ty si Kráľom; Duch a nevesta; Boh je láska (str.48)
2015
Pridané pesničky: Prišla radosť, Učeníci, Keď vchádzam do Tvojho chrámu, Smieme kráčať(str.46–47), Keď sa raz Pán, Aleluja, šaba-laba-labambam(str.45), Láskavá Panna, Máš v duši pieseň, Každý deň(str.46), E­manuel(str.45).
2014
Pridané pesničky: Svätý – Saleziáni(str.26), Chcem oslavovať svojho Pána; Náš Pán, on je kráľov Kráľ; Abba Otče; Ježiš Ty si ma poznal; Slnko Kristovej Lásky; Ježiš nám povedal;Svet sa nás týka; Ty si mi Lásku dal.
2012
Opravené chyby v pesničkách: Šťastie(str.15); Kto verí, Viem, že čosi(str.25); Veľký Pán, Svieť svetlo(str.29); Kedy jasna, Radujme sa(str.30); Kríž je znakom, Aj keď ťa nevidím(str.35); Dotkni sa mojich očí(str.42).
Pridané pesničky: Agnus Dei(str.26), Prehltnutý, Duchu svätý príď, Na zem padol, Všetko má svoj čas.
2011
Opravené chyby v pesničkách: Pane môj(str.5); Zídení(str.8); Matka lásky(str.17); Zvelebený(str.18); Dobrorečíme(str­.24); Kráľovský titul(str.28); Boh ťa miluje(str.40); Či si veľký(str.40).
Pridané pesničky: Nádherný Boh; Ó, Pane; Dotkni sa mojich očí.
2009
Opravené chyby v pesničkách: Stálou Láskou(str.1); Daj Boh šťastia(str.13); Zmŕtvychvstalý(str 38); Kríž je znakom spásy(str.35); Srdce veľké nám daj(str.23); Môj Ježiš(str.35). Pridané pesničky: Pieseň chvály spievať túžim; Láska Ty nám vravíš; a detské: Boh ľúbi ma; Tancujem spievam si; Či si veľký; Boh ťa miluje; Krok sem krok tam; Pieseň pre Michaelu a detské: Si môj Pán; Ku koncu chýli sa deň.
2008
Opravené chyby v pesničkách: Si pri mne blízko(str.8); Prosím premeň ma(str.19); Ja v Kristu dôveru mám(str.22); Vyznanie(str.23); Alleluja(str.26); Bol si tam(str.31); Cestou s nami(str.32); Zákon života(str.34);  Aj keď ťa nevidím, Kríž je znakom spásy(str.35);. Pridané pesničky: Salve regina; Ja viem pomoc príde…, Salvator mundi, Zmŕtvychvstalý, Bez hluku..