Malý výlet na „vysunuté“ pracovisko do Vydrníka.

Komentáre: