Tentoraz to bola už naozaj kapela. Dve sólistky – Veronika, Tereza; Gitara a spev – Peťo; Basovka – Dodo; Kláves – Tomáš; NervenSäge – Monika, Zuzka, Julián, Lea…

Komentáre: