Druhá premiéra koncertu sa odohrala vo Vydrníku. Tu sme tiež ako malé predstavenie sa zaspievali doobeda na omši a po nej nás čakal fajný guláš v chalupe u Gallovičovcov. Tu bolo trochu viac času na technickú prípravu pred koncertom, tak aj ozvučenie bolo o niečo lepšie. Čo sa týka účasti ľudí tá bola o niečo hojnejšia ako v Batizovciach.

Komentáre: